A case of myelolipoma with bilateral adrenal hyperaldosteronism cured after unilateral adrenalectomy

Megumi Inuzuka, Naohisa Tamura, Masakatsu Sone, Daisuke Taura, Takuhiro Sonoyama, Kyoko Honda, Katsutoshi Kojima, Yorihide Fukuda, Yoriko Ueda, Yui Yamashita, Eri Kondo, Go Yamada, Toshihito Fujii, Masako Miura, Naotetsu Kanamoto, Akihiro Yasoda, Hiroshi Arai, Yoshiki Mikami, Hironobu Sasano, Kazuwa Nakao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A case of myelolipoma with bilateral adrenal hyperaldosteronism cured after unilateral adrenalectomy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry