A Circadian Variation in the Excretion of Urinary Kinin, Kallikrein and Prostaglandin E in Normal Volunteers

Keishi Abe, Makito Sato, Yutaka Kasai, Toshiaki Haruyama, Ko Sato, Seiji Miyazaki, Yutaka Imai, Masao Hiwatari, Toru Itoh, Yutaka Sakurai, Toshikazu Goto, Jiro Tajima, Masahide Seino, Kaoru Yoshinaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Circadian Variation in the Excretion of Urinary Kinin, Kallikrein and Prostaglandin E in Normal Volunteers'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology