A Comprehensive Genomic Analysis Reveals the Genetic Landscape of Mitochondrial Respiratory Chain Complex Deficiencies

Masakazu Kohda, Yoshimi Tokuzawa, Yoshihito Kishita, Hiromi Nyuzuki, Yohsuke Moriyama, Yosuke Mizuno, Tomoko Hirata, Yukiko Yatsuka, Yzumi Yamashita-Sugahara, Yutaka Nakachi, Hidemasa Kato, Akihiko Okuda, Shunsuke Tamaru, Nurun Nahar Borna, Kengo Banshoya, Toshiro Aigaki, Yukiko Sato-Miyata, Kohei Ohnuma, Tsutomu Suzuki, Asuteka NagaoHazuki Maehata, Fumihiko Matsuda, Koichiro Higasa, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto, Takuya Fushimi, Masaru Shimura, Keiko Kaiho-Ichimoto, Hiroko Harashima, Taro Yamazaki, Masato Mori, Kei Murayama, Akira Ohtake, Yasushi Okazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

193 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Comprehensive Genomic Analysis Reveals the Genetic Landscape of Mitochondrial Respiratory Chain Complex Deficiencies'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology