A nationwide certification system to increase the safety of highly advanced hepatobiliary-pancreatic surgery

Takehito Otsubo, Shinjiro Kobayashi, Keiji Sano, Takeyuki Misawa, Satoshi Katagiri, Hisashi Nakayama, Shuji Suzuki, Manabu Watanabe, Shunichi Ariizumi, Michiaki Unno, Minoru Tanabe, Hiroaki Nagano, Norihiro Kokudo, Satoshi Hirano, Masafumi Nakamura, Ken Shirabe, Yasuyuki Suzuki, Masahiro Yoshida, Yasutsugu Takada, Toshio NakagohriAkihiko Horiguchi, Hideki Ohdan, Susumu Eguchi, Masayuki Ohtsuka, Masayuki Sho, Toshiki Rikiyama, Etsuro Hatano, Akinobu Taketomi, Tsutomu Fujii, Hiroki Yamaue, Masaru Miyazaki, Masakazu Yamamoto, Tadahiro Takada, Itaru Endo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A nationwide certification system to increase the safety of highly advanced hepatobiliary-pancreatic surgery'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry