Activations of prefronto-parietal and temporal cortices during encoding and retrieval of visually presented words: A single-trial based fMRI Study

Hiroshi Fukuda, Okuda Jiro, Michio Tabuchi, Ryuta Kawashima, Atsushi Umetsu, Kyoko Suzuki, Takashi Tsukiura, Motoaki Sugiura, Kentaro Inoue, Isao Yanagawa, Tatsuo Nagasaka, Singh Laxmi Narayan, Toshikatsu Fujii, Atsushi Yamadori, Shoki Takahashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)S952
JournalNeuroImage
Volume9
Issue number6 PART II
Publication statusPublished - 1999

Cite this