AKARI observations of circumstellar dust in the globular clusters NGC 104 and NGC 362

Yoshifusa Ita, Toshihiko Tanabé, Noriyuki Matsunaga, Yoshikazu Nakada, Mikako Matsuura, Takashi Onaka, Hideo Matsuhara, Takehiko Wada, Naofumi Fujishiro, Daisuke Ishihara, Hirokazu Kataza, Woojung Kim, Toshio Matsumoto, Hiroshi Murakami, Youichi Ohyama, Fumihiko Usui, Shinki Oyabu, Itsuki Sakon, Toshinobu Takagi, Kazunori UemizuMunetaka Ueno, Hidenori Watarai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'AKARI observations of circumstellar dust in the globular clusters NGC 104 and NGC 362'. Together they form a unique fingerprint.

Physics