Allogeneic transplantation of iPS cell-derived cardiomyocytes regenerates primate hearts

Yuji Shiba, Toshihito Gomibuchi, Tatsuichiro Seto, Yuko Wada, Hajime Ichimura, Yuki Tanaka, Tatsuki Ogasawara, Kenji Okada, Naoko Shiba, Kengo Sakamoto, Daisuke Ido, Takashi Shiina, Masamichi Ohkura, Junichi Nakai, Narumi Uno, Yasuhiro Kazuki, Mitsuo Oshimura, Itsunari Minami, Uichi Ikeda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

547 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Allogeneic transplantation of iPS cell-derived cardiomyocytes regenerates primate hearts'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology