Clinical evaluation of pazufloxacin for chronic airway infections - Phase III comparative clinical study with tosufloxacin tosilate as a control drug

Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Yasuo Arai, Norifumi Akiyama, Takashi Inamatsu, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Ohmichi, Kunio Shirato, Yasuo Tanno, Toshihiro Nukiwa, Akira Watanabe, Ken Ichi Takeuchi, Akiho Obara, Kazuo Sato, Toshio Nakamura, Yushi Nakai, Yoshihiro Handa, Masataka Katsu, Noboru Aosaki, Akira OhishiMorio Nakamura, Hiroyuki Kobayashi, Shin Kawai, Koichiro Nakata, Eiyasu Tsuboi, Kazuma Kishi, Izumi Hayashi, Koichiro Kudo, Masashi Horiuchi, Atsuto Yoshizawa, Masako Kubo, Harumi Shishido, Masaru Koyama, Shoichiro Irimajiri, Yasuo Matsuoka, Seiji Mita, Takeshi Mitsui, Fumio Matsumoto, Iwao Sakurai, Takeo Imai, Shigeki Odagiri, Kaneo Suzuki, Ken Ichi Takahashi, Yasuhiro Yoshiike, Satoshi Inoue, Yuriko Ishimaru, Masaaki Arakawa, Kouichi Wada, Hiroki Tsukada, Shigeyuki Hoshino, Akira Iwashima, Hajimu Takeda, Takashi Kawashima, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Masafumi Matsuda, Nobuki Aoki, Saburo Izumi, Atsuhiko Sato, Kingo Chida, Shiro Imokawa, Hideki Suganuma, Yutaka Nakano, Tadakazu Hattori, Kenzo Takagi, Kazuhide Yamamoto, Nobuhiro Narita, Masayoshi Sawaki, Keiichi Mikasa, Fumio Miki, Shiro Fukuhara, Seibun Yonezu, Yoshitaka Yamanaka, Chikaho Kitada, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Niro Okimoto, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Shin Kawahara, Atsuhiko Tada, Takao Sasaki, Kotaro Oizumi, Masaharu Kinoshita, Tsuneo Ishibashi, Masahiro Takamoto, Susumu Harada, Yasuko Harada, Kohei Hara, Shigeru Kohno, Hironobu Koga, Atsuro Hashimoto, Rokushi Oka, Hidenori Sugiyama, Takashi Watanabe, Yoshifumi Soejima, Kazuhiro Okuno, Kiyoyasu Fukushima, Sadahiro Asai

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)304-325
  Number of pages22
  JournalJapanese Journal of Chemotherapy
  Volume44
  Issue number5
  Publication statusPublished - 1996

  ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology
  • Pharmacology (medical)

  Cite this