Construction and commissioning of the compact energy-recovery linac at KEK

Mitsuo Akemoto, Dai Arakawa, Seiji Asaoka, Enrico Cenni, Masato Egi, Kazuhiro Enami, Kuninori Endo, Shigeki Fukuda, Takaaki Furuya, Kaiichi Haga, Ryoichi Hajima, Kazufumi Hara, Kentaro Harada, Tohru Honda, Yosuke Honda, Teruya Honma, Kenji Hosoyama, Eiji Kako, Hiroaki Katagiri, Hiroshi KawataYukinori Kobayashi, Yuuji Kojima, Yoshinari Kondou, Olga Tanaka, Tatsuya Kume, Masao Kuriki, Hiroshi Matsumura, Hideki Matsushita, Shinichiro Michizono, Takako Miura, Tsukasa Miyajima, Shinya Nagahashi, Ryoji Nagai, Hirotaka Nakai, Hiromitsu Nakajima, Norio Nakamura, Kota Nakanishi, Kazuyuki Nigorikawa, Nobuyuki Nishimori, Takashi Nogami, Shuichi Noguchi, Takashi Obina, Feng Qiu, Hidenori Sagehashi, Hiroshi Sakai, Shogo Sakanaka, Shinichi Sasaki, Kotaro Satoh, Masaru Sawamura, Miho Shimada, Kenji Shinoe, Toshio Shishido, Mikito Tadano, Takeshi Takahashi, Ryota Takai, Tateru Takenaka, Yasunori Tanimoto, Takashi Uchiyama, Akira Ueda, Kensei Umemori, Ken Watanabe, Masahiro Yamamoto

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    32 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Construction and commissioning of the compact energy-recovery linac at KEK'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics