Development of a new neutron mirror made of deuterated Diamond-like carbon

Dai Sakurai, Junsei Chiba, Takashi Ino, Nobunori Kakusho, Naokatsu Kaneko, Ryo Katayama, Masaaki Kitaguchi, Kenji Mishima, Suguru Muto, Kazuhide Ozeki, Yoshichika Seki, Hirohiko M. Shimizu, Satoru Yamashita, Tamaki Yoshioka, Daiki Nishimura

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of a new neutron mirror made of deuterated Diamond-like carbon'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science