Development of a real-time data processing system for a prototype of the Tomo-e Gozen wide field CMOS camera

Ryou Ohsawa, Shigeyuki Sako, Hidenori Takahashi, Yuki Kikuchi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Hideo Kawakita, Mitsuru Kokubo, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Kiyoshi MoriYuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin Ichiro Okumura, Hiroki Onozato, Kentaro Osawa, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Yuki Taniguchi, Ataru Tanikawa, Ken'Ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Jumpei Yamaguchi, Makoto Yoshikawa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of a real-time data processing system for a prototype of the Tomo-e Gozen wide field CMOS camera'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Computer Science