Diagnostics system of JT-60U

T. Sugie, T. Hatae, Y. Koide, T. Fujita, Y. Kusama, T. Nishitani, A. Isayama, M. Sato, K. Shinohara, N. Asakura, S. Konoshima, H. Kubo, H. Takenaga, Y. Kawano, T. Kondoh, A. Nagashima, T. Fukuda, H. Sunaoshi, O. Naito, S. KitamuraY. Tsukahara, A. Sakasai, Y. Sakamoto, T. Suzuki, K. Tobita, M. Nemoto, A. Morioka, M. Ishikawa, S. Ishida, N. Isei, N. Oyama, Y. Neyetani, K. Itami, S. Sakurai, H. Tamai, K. Tsuchiya, S. Higashijima, T. Nakano, S. Nagaya, S. Chiba, S. Lee, M. Shitomi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Diagnostics system of JT-60U'. Together they form a unique fingerprint.

Physics