Erratum: The SUBARU deep field project: Lyman α Emitters at a Redshift of 6.6 (Publications of the Astronomical Society of Japan (2005) 57 (165-182))

Yoshiaki Taniguchi, Msaru Ajiki, Tohru Nagao, Yasuhiro Shioya, Takashi Murayama, Nobunari Kashikawa, Keiichi Kodaira, Norio Kaifu, Hiroyasu Ando, Hiroshi Karoji, Masayuki Akiyama, Kentaro Aoki, Mamoru Doi, Shinobu S. Fujita, Hisanori Furusawa, Tomoki Hayashino, Fumihide Iwamuro, I. Y.E. Masanori, Naoto Kobayashi, Tadayuki KodamaYutaka Komiyama, Yuichi Matsuda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Kyoji Nariai, Koji Ohta, Youichi Ohyama, Sadanori Okamura, Masami Ouchi, Toshiyuki Sasaki, Yasunori Sato, Kazuhiro Sekiguchi, Kazuhiro Shimasaku, Hajime Tamura, Masayuki Umemura, Toru Yamada, Naoki Yasuda, Michitoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)277
Number of pages1
JournalPublications of the Astronomical Society of Japan
Volume59
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2007

ASJC Scopus subject areas

  • Astronomy and Astrophysics
  • Space and Planetary Science

Cite this