Execution of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1)-induced apoptosis by the mitochondria-dependent caspase activation

Takiko Hatai, Atsushi Matsuzawa, Seiji Inoshita, Yoshiyuki Mochida, Takayuki Kuroda, Kazuhiro Sakamaki, Keisuke Kuida, Shin Yonehara, Hidenori Ichijo, Kohsuke Takeda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

291 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Execution of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1)-induced apoptosis by the mitochondria-dependent caspase activation'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience