FALS with FUS mutation in Japan, with early onset, rapid progress and basophilic inclusion

Naoki Suzuki, Masashi Aoki, Hitoshi Warita, Masaaki Kato, Hideki Mizuno, Naoko Shimakura, Tetsuya Akiyama, Hirokazu Furuya, Toshihiro Hokonohara, Akiko Iwaki, Shinji Togashi, Hidehiko Konno, Yasuto Itoyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'FALS with FUS mutation in Japan, with early onset, rapid progress and basophilic inclusion'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry