Final Report of the NTCIR-14 QA Lab-PoliInfo Task

Yasutomo Kimura, Hideyuki Shibuki, Hokuto Ototake, Yuzu Uchida, Keiichi Takamaru, Kotaro Sakamoto, Madoka Ishioroshi, Teruko Mitamura, Noriko Kando, Tatsunori Mori, Harumichi Yuasa, Satoshi Sekine, Kentaro Inui

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Final Report of the NTCIR-14 QA Lab-PoliInfo Task'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Computer Science

Psychology

Medicine and Dentistry