Foreword: Special section on nonlinear theory and its applications

Shin'ichi Oishi, Joos Vandewalle, Yasunori Endo, Johan Suykens, Kosuke Maruyama, Yusuke Nakaya, Hatsuo Hayashi, Yoshihiko Horio, Tohru Ikeguchi, Yuchi Kanzawa, Mitsunori Makino, Kenji Murao, Koji Nakajima, Yoshifumi Nishio, Koshi Okumura, Siegfried M. Rump, Toshimichi Saito, Wolfgang Schwarz, Gianluca Setti, Norikazu TakahashiHisaaki Tanaka, Tetsushi Ueta, Toshimitsu Ushio, Nobito Yamamoto

Research output: Contribution to journalEditorial

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on nonlinear theory and its applications'. Together they form a unique fingerprint.