From Editor-in-Chief

Kohroh Kobayashi, Hiroyuki Tsuda, Kenjiro Nishikawa, Ozdal Boyraz, Hiroyuki Furuta, Masayuki Izutsu, Satoki Kawanishi, Hitoshi Kawashima, Kikuo Makita, Masataka Nakazawa, Kristian E. Stubkjakr, Shinji Tsuji, Hiroyuki Uenohara, Andrew M. Weiner, C. W.U. Ming, Kazuhiko Honjo, Yasushi Itoh, Masatoshi Nakayama, Masahiko Nishlmoto, Jung Woong RaAtsushi Sanada, Alwyn J. Seeds, Tetsuya Asai, Ryuichi Fujimoto, Minoru Fujishima, Hiroshi Iwai, L. E.E. Won-Seong, Kazuya Masu, Toshimasa Matsuoka, Kristin De Meyer, Eiichi Sano, Kenji Shiojima, Daisuke Ueda, Masahiro Watanabe, Seiji Yaegassi, Masayoshi Esashi, Mitsuhiro Shikida, Hiroshi Toshiyoshi, Tomoji Kawai, Nobuyuki Yoshikawa, Setsuo Yamamoto, Hiroaki Ktkuchi, Akira Taguchi, Katsuyuki Takashimia, Go Yamamoto

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
Pages (from-to)i-iii
JournalIEICE Electronics Express
Volume5
Issue number7
Publication statusPublished - 2008 Apr 10

Cite this