GROUND-BASED Paα NARROW-BAND IMAGING OF LOCAL LUMINOUS INFRARED GALAXIES. I. STAR FORMATION RATES AND SURFACE DENSITIES

Ken Tateuchi, Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Mitani Kato, Yutaro Kitagawa, Soya Todo, Koji Toshikawa, Shigeyuki Sako, Yuka K. Uchimoto, Ryou Ohsawa, Kentaro Asano, Yoshifusa Ita, Takafumi Kamizuka, Shinya Komugi, Shintaro Koshida, Sho Manabe, Tomohiko Nakamura, Asami Nakashima, Kazushi OkadaToshinobu Takagi, Toshihiko Tanabé, Mizuho Uchiyama, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Toshihiro Handa, Kimiaki Kawara, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Takeo Soyano, Yoichi Tamura, Masuo Tanaka, Ken'Ichi Tarusawa, Yuzuru Yoshii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'GROUND-BASED Paα NARROW-BAND IMAGING OF LOCAL LUMINOUS INFRARED GALAXIES. I. STAR FORMATION RATES AND SURFACE DENSITIES'. Together they form a unique fingerprint.

Physics