High-density and high-speed 128Mb chain FeRAM™ with SDRAM-compatible DDR2 interface

Yoshiro Shimojo, Atsushi Konno, Jun Nishimura, Takayuki Okada, Yuki Yamada, Soichiro Kitazaki, Hironobu Furuhashi, Soichi Yamazaki, Katsunori Yahashi, Kazuhiro Tomioka, Yoshihiro Minami, Hiroyuki Kanaya, Susumu Shuto, Koji Yamakawa, Tohru Ozaki, Hidehiro Shiga, Tadashi Miyakawa, Shinichiro Shiratake, Daisaburo Takashima, Iwao KunishimaTakeshi Hamamoto, Akihiro Nitayama

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

24 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-density and high-speed 128Mb chain FeRAM™ with SDRAM-compatible DDR2 interface'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Medicine and Dentistry