High glucose stimulates expression of aldosterone synthase (CYP11B2) and secretion of aldosterone in human adrenal cells

Hiroki Shimada, Naotaka Kogure, Erika Noro, Masataka Kudo, Kaori Sugawara, Ikuko Sato, Kyoko Shimizu, Makoto Kobayashi, Dai Suzuki, Rehana Parvin, Takako Saito-Ito, Akira Uruno, Akiko Saito-Hakoda, William E. Rainey, Sadayoshi Ito, Atsushi Yokoyama, Akira Sugawara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High glucose stimulates expression of aldosterone synthase (CYP11B2) and secretion of aldosterone in human adrenal cells'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology