Immunohistochemical Analysis of the Harbor Porpoise Using Antipodoplanin Antibody PMab-237

Shinji Yamada, Shunsuke Itai, Takuro Nakamura, Junko Takei, Masato Sano, Satoru Konnai, Atsushi Kobayashi, Shotaro Nakagun, Yoshiyasu Kobayashi, Mika K. Kaneko, Yukinari Kato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Immunohistochemical Analysis of the Harbor Porpoise Using Antipodoplanin Antibody PMab-237'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry