Impact of upper and lower respiratory symptoms on COVID-19 outcomes: a multicenter retrospective cohort study

Kensuke Nakagawara, Shotaro Chubachi, Ho Namkoong, Hiromu Tanaka, Ho Lee, Shuhei Azekawa, Shiro Otake, Takahiro Fukushima, Atsuho Morita, Mayuko Watase, Kaori Sakurai, Tatsuya Kusumoto, Takanori Asakura, Katsunori Masaki, Hirofumi Kamata, Makoto Ishii, Naoki Hasegawa, Norihiro Harada, Tetsuya Ueda, Soichiro UedaTakashi Ishiguro, Ken Arimura, Fukuki Saito, Takashi Yoshiyama, Yasushi Nakano, Yoshikazu Mutoh, Yusuke Suzuki, Ryuya Edahiro, Koji Murakami, Yasunori Sato, Yukinori Okada, Ryuji Koike, Yuko Kitagawa, Katsushi Tokunaga, Akinori Kimura, Seiya Imoto, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Takanori Kanai, Koichi Fukunaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of upper and lower respiratory symptoms on COVID-19 outcomes: a multicenter retrospective cohort study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry