Isotope production in proton-, deuteron-, and carbon-induced reactions on Nb 93 at 113 MeV/nucleon

Keita Nakano, Yukinobu Watanabe, Shoichiro Kawase, He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Satoshi Takeuchi, Yasuhiro Togano, Takashi Nakamura, Yukie Maeda, Deuk Soon Ahn, Masayuki Aikawa, Shouhei Araki, Sidong Chen, Nobuyuki Chiga, Pieter Doornenbal, Naoki Fukuda, Takashi Ichihara, Tadaaki Isobe, Shunsuke KawakamiTadahiro Kin, Yosuke Kondo, Shunpei Koyama, Toshiyuki Kubo, Shigeru Kubono, Meiko Uesaka, Ayano Makinaga, Masafumi Matsushita, Teiichiro Matsuzaki, Shin'ichiro Michimasa, Satoru Momiyama, Shunsuke Nagamine, Megumi Niikura, Tomoyuki Ozaki, Atsumi Saito, Takeshi Saito, Yoshiaki Shiga, Mizuki Shikata, Yohei Shimizu, Susumu Shimoura, Toshiyuki Sumikama, Pär Anders Söderström, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Takeda, Ryo Taniuchi, Jun'ichi Tsubota, Yasushi Watanabe, Kathrin Wimmer, Tatsuya Yamamoto, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Isotope production in proton-, deuteron-, and carbon-induced reactions on Nb 93 at 113 MeV/nucleon'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics