Marked Impairment of Endothelium-Dependent Digital Vasodilatations in Patients with Microvascular Angina: Evidence for Systemic Small Artery Disease

Shoko Ohura-Kajitani, Takashi Shiroto, Shigeo Godo, Yosuke Ikumi, Akiyo Ito, Shuhei Tanaka, Koichi Sato, Jun Sugisawa, Satoshi Tsuchiya, Akira Suda, Tomohiko Shindo, Shohei Ikeda, Kiyotaka Hao, Yoku Kikuchi, Kotaro Nochioka, Yasuharu Matsumoto, Jun Takahashi, Satoshi Miyata, Hiroaki Shimokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Marked Impairment of Endothelium-Dependent Digital Vasodilatations in Patients with Microvascular Angina: Evidence for Systemic Small Artery Disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry