Mirror writing and cortical hypometabolism in Parkinson’s disease

Mayumi Shinohara, Kayoko Yokoi, Kazumi Hirayama, Shigenori Kanno, Yoshiyuki Hosokai, Yoshiyuki Nishio, Toshiyuki Ishioka, Mika Otsuki, Atsushi Takeda, Toru Baba, Masashi Aoki, Takafumi Hasegawa, Akio Kikuchi, Wataru Narita, Etsuro Mori, Kyoko Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mirror writing and cortical hypometabolism in Parkinson’s disease'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience