Nationwide surveillance of the antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae from male urethritis in Japan

Ryoichi Hamasuna, Mitsuru Yasuda, Kiyohito Ishikawa, Shinya Uehara, Satoshi Takahashi, Hiroshi Hayami, Shingo Yamamoto, Tetsuro Matsumoto, Shinichi Minamitani, Akira Watanabe, Aikichi Iwamoto, Kyoichi Totsuka, Junichi Kadota, Keisuke Sunakawa, Junko Sato, Hideaki Hanaki, Taiji Tsukamoto, Hiroshi Kiyota, Shin Egawa, Kazushi TanakaSoichi Arakawa, Masato Fujisawa, Hiromi Kumon, Kanao Kobayashi, Akio Matsubara, Seiji Naito, Katsunori Tatsugami, Shin Ito, Harunori Narita, Mototsugu Kanokogi, Toru Sumii, Kenji Ito, Takahide Hosobe, Shuichi Kawai, Hiromi Kawano, Kazuo Takayama, Takamasa Yamaguchi, Katsuhisa Endo, Takamine Yamauchi, Shinichi Maeda, Mutsumasa Yoh, Masanobu Horie, Masayasu Ito, Hirofumi Chokyu, Hideari Ihara, Kikuo Akiyama, Satoshi Uno, Koichi Monden, Shinichi Kaji, Hirofumi Nishimura, Motoshi Kawahara, Takashi Sato, Takatoshi Konishi, Shohei Nishi, Satoshi Ishihara, Masaru Yoshioka

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    17 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Nationwide surveillance of the antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae from male urethritis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

    Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science