Neutron lifetime experiment with pulsed cold neutrons at J-PARC

Go Ichikawa, Yasuhiro Fuwa, Takuro Hasegawa, Masahiro Hino, Katsuya Hirota, Takashi Ino, Yoshihisa Iwashita, Masaaki Kitaguchi, Jun Koga, Shun Matsuzaki, Kenji Mishima, Takanori Mogi, Koki Morikawa, Hiroki Okabe, Hidetoshi Otono, Yoshichika Seki, Daiichiro Sekiba, Tatsushi Shima, Haruki Shimizu, Hirohiko ShimizuNaoyuki Sumi, Hirochika Sumino, Satoru Yamashita, Kodai Yano, Tamaki Yoshioka

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Neutron lifetime experiment with pulsed cold neutrons at J-PARC'. Together they form a unique fingerprint.

Physics