Predictors of cardiac benefits of renal artery stenting from a multicentre retrospective registry

Yuri Nakajima, Osami Kawarada, Akihiro Higashimori, Yoshiaki Yokoi, Kan Zen, Hitoshi Anzai, Hideki Doi, Seiji Hokimoto, Shigenori Ito, Taku Kato, Teruyoshi Kume, Yoshiaki Shintani, Shuzou Tanimoto, Yoshinori Tsubakimoto, Makoto Utsunomiya, Kunihiro Nishimura, Satoshi Yasuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Predictors of cardiac benefits of renal artery stenting from a multicentre retrospective registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry