Preferential paternal origin of microdeletions caused by prezygotic chromosome or chromatid rearrangements in Sotos syndrome

Noriko Miyake, Naohiro Kurotaki, Hirobumi Sugawara, Osamu Shimokawa, Naoki Harada, Tatsuro Kondoh, Masato Tsukahara, Satoshi Ishikiriyama, Tohru Sonoda, Yoko Miyoshi, Satoru Sakazume, Yoshimitsu Fukushima, Hirofumi Ohashi, Toshiro Nagai, Hiroshi Kawame, Kenji Kurosawa, Mayumi Touyama, Takashi Shiihara, Nobuhiko Okamoto, Junji NishimotoKo Ichiro Yoshiura, Tohru Ohta, Tatsuya Kishino, Norio Niikawa, Naomichi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Preferential paternal origin of microdeletions caused by prezygotic chromosome or chromatid rearrangements in Sotos syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology