Replication of enhanced carbonyl stress in a subpopulation of schizophrenia

Mitsuhiro Miyashita, Makoto Arai, Hiroko Yuzawa, Kazuhiro Niizato, Kenichi Oshima, Itaru Kushima, Ryota Hashimoto, Motoyuki Fukumoto, Shinsuke Koike, Tomoko Toyota, Hiroshi Ujike, Tadao Arinami, Kiyoto Kasai, Masatoshi Takeda, Norio Ozaki, Yuji Okazaki, Takeo Yoshikawa, Naoji Amano, Toshio Miyata, Masanari Itokawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

20 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)83-84
Number of pages2
JournalPsychiatry and Clinical Neurosciences
Volume68
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2014 Jan

Cite this