Satisfaction with web-based courses on clinical practice guidelines for psychiatrists: Findings from the “Effectiveness of Guidelines for Dissemination and Education in Psychiatric Treatment (EGUIDE)” project

Hitoshi Iida, Tsuyoshi Okada, Kiyotaka Nemoto, Naomi Hasegawa, Shusuke Numata, Kazuyoshi Ogasawara, Kenichiro Miura, Junya Matsumoto, Hikaru Hori, Jun ichi Iga, Kayo Ichihashi, Naoki Hashimoto, Hisashi Yamada, Kazutaka Ohi, Norio Yasui-Furukori, Kentaro Fukumoto, Takashi Tsuboi, Masahide Usami, Ryuji Furihata, Yoshikazu TakaesuAkitoyo Hishimoto, Hiroyuki Muraoka, Eiichi Katsumoto, Tatsuya Nagasawa, Shinichiro Ochi, Hiroshi Komatsu, Saya Kikuchi, Masahiro Takeshima, Toshiaki Onitsuka, Shinichiro Tamai, Chika Kubota, Ken Inada, Koichiro Watanabe, Hiroaki Kawasaki, Ryota Hashimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Satisfaction with web-based courses on clinical practice guidelines for psychiatrists: Findings from the “Effectiveness of Guidelines for Dissemination and Education in Psychiatric Treatment (EGUIDE)” project'. Together they form a unique fingerprint.

Psychology