Solution structure of the mouse enhancer of rudimentary protein reveals a novel fold

Hua Li, Makoto Inoue, Takashi Yabuki, Masaaki Aoki, Eiko Seki, Takayoshi Matsuda, Emi Nunokawa, Yoko Motoda, Atsuo Kobayashi, Takaho Terada, Mikako Shirouzu, Seizo Koshiba, Yi Jan Lin, Peter Güntert, Harukazu Suzuki, Yoshihide Hayashizaki, Takanori Kigawa, Shigeyuki Yokoyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Solution structure of the mouse enhancer of rudimentary protein reveals a novel fold'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology