Special section on discrete mathematics and its applications

Akinori Kawachi, Yukiko Yamauchi, Takehiro Ito, Kei Uchizawa, Yota Otachi, Hirotaka Ono, Kei Kimura, Hisashi Koga, Toshiki Saitoh, Tetsuo Shibuya, Eiji Takimoto, Shin ichi Tanigawa, Koji Nuida, Kazuhide Fukushima, Hiroshi Fujiwara, Takaaki Mizuki, Sonoko Moriyama, Kunihiko Sadakane

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Special section on discrete mathematics and its applications'. Together they form a unique fingerprint.