Upgrade of beamline BL25SU for soft x-ray imaging and spectroscopy of solid using nano- and micro-focused beams at SPring-8

Yasunori Senba, Haruhiko Ohashi, Yoshinori Kotani, Tetsuya Nakamura, Takayuki Muro, Takuo Ohkochi, Naruki Tsuji, Hikaru Kishimoto, Takanori Miura, Masayuki Tanaka, Masahiro Higashiyama, Sunao Takahashi, Yasuhide Ishizawa, Tomohiro Matsushita, Yukito Furukawa, Toru Ohata, Nobuteru Nariyama, Kunikazu Takeshita, Toyohiko Kinoshita, Akihiko FujiwaraMasaki Takata, Shunji Goto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

40 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Upgrade of beamline BL25SU for soft x-ray imaging and spectroscopy of solid using nano- and micro-focused beams at SPring-8'. Together they form a unique fingerprint.

Physics