Welcome to ITS 2011

Jun Rekimoto, Hideki Koike, Kentaro Fukuchi, Yoshifumi Kitamura, Daniel Wigdor

Research output: Contribution to journalEditorial

Cite this