ZF21 protein, a regulator of the disassembly of focal adhesions and cancer metastasis, contains a novel noncanonical pleckstrin homology domain

Makoto Nagano, Daisuke Hoshino, Seizo Koshiba, Takuya Shuo, Naohiko Koshikawa, Tadashi Tomizawa, Fumiaki Hayashi, Naoya Tochio, Takushi Harada, Toshifumi Akizawa, Satoru Watanabe, Noriko Handa, Mikako Shirouzu, Takanori Kigawa, Shigeyuki Yokoyama, Motoharu Seiki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'ZF21 protein, a regulator of the disassembly of focal adhesions and cancer metastasis, contains a novel noncanonical pleckstrin homology domain'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology