Design of D0 22 superlattice with superior strengthening effect in high entropy alloys

Feng He, Da Chen, Bin Han, Qingfeng Wu, Zhijun Wang, Shaolou Wei, Daixiu Wei, Jincheng Wang, C. T. Liu, Ji jung Kai

    研究成果: Article査読

    134 被引用数 (Scopus)

    フィンガープリント

    「Design of D0 22 superlattice with superior strengthening effect in high entropy alloys」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

    Material Science