GROUND-BASED Paα NARROW-BAND IMAGING OF LOCAL LUMINOUS INFRARED GALAXIES. I. STAR FORMATION RATES AND SURFACE DENSITIES

Ken Tateuchi, Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Mitani Kato, Yutaro Kitagawa, Soya Todo, Koji Toshikawa, Shigeyuki Sako, Yuka K. Uchimoto, Ryou Ohsawa, Kentaro Asano, Yoshifusa Ita, Takafumi Kamizuka, Shinya Komugi, Shintaro Koshida, Sho Manabe, Tomohiko Nakamura, Asami Nakashima, Kazushi OkadaToshinobu Takagi, Toshihiko Tanabé, Mizuho Uchiyama, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Toshihiro Handa, Kimiaki Kawara, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Takeo Soyano, Yoichi Tamura, Masuo Tanaka, Ken'Ichi Tarusawa, Yuzuru Yoshii

研究成果: Article査読

18 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「GROUND-BASED Paα NARROW-BAND IMAGING OF LOCAL LUMINOUS INFRARED GALAXIES. I. STAR FORMATION RATES AND SURFACE DENSITIES」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics