Investigation of structure and thermal properties in composite materials based on metallic glasses with small addition of polytetrafluoroethylene

V. Yu Zadorozhnyy, M. V. Gorshenkov, M. N. Churyukanova, M. Yu Zadorozhnyy, A. A. Stepashkin, D. O. Moskovskikh, S. V. Ketov, L. Kh Zinnurova, A. Sharma, D. V. Louzguine-Luzgin, S. D. Kaloshkin

研究成果: Article査読

9 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Investigation of structure and thermal properties in composite materials based on metallic glasses with small addition of polytetrafluoroethylene」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Material Science