JCS/JSCVS/JATS/JSVS 2021 Guideline on Implantable Left Ventricular Assist Device for Patients With Advanced Heart Failure

Minoru Ono, Osamu Yamaguchi, Tomohito Ohtani, Koichiro Kinugawa, Yoshikatsu Saiki, Yoshiki Sawa, Akira Shiose, Hiroyuki Tsutsui, Norihide Fukushima, Goro Matsumiya, Masanobu Yanase, Kenji Yamazaki, Kazuhiro Yamamoto, Masatoshi Akiyama, Teruhiko Imamura, Kiyotaka Iwasaki, Miyoko Endo, Yoshihiko Ohnishi, Takahiro Okumura, Koichi KashiwaOsamu Kinoshita, Kaori Kubota, Osamu Seguchi, Koichi Toda, Hiroshi Nishioka, Tomohiro Nishinaka, Takashi Nishimura, Toru Hashimoto, Masaru Hatano, Haruhiko Higashi, Taiki Higo, Takeo Fujino, Yumiko Hori, Toru Miyoshi, Motoharu Yamanaka, Takayuki Ohno, Takeshi Kimura, Shunei Kyo, Yasushi Sakata, Takeshi Nakatani

研究成果: Article査読

5 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1024-1058
ページ数35
ジャーナルCirculation Journal
86
6
DOI
出版ステータスPublished - 2022 6月

ASJC Scopus subject areas

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル